Bestyrelsen - 2015
 

  BESTYRELSEN: Telefon: E-mail:
Formand:
Per Schultz Petersen
30 28 04 71
Næstformand:
Gert J. Christensen
40 61 53 58
Kasserer:
Peter Schack Poulsen
29 43 50 66
Sekretær:
Steen Poulsen
21 45 97 35
Banjemester:
Jørgen Holm
20 96 06 26
Udlejning:
Kai
Strand
25 37 19 74
Slopkisten:
Lars Rosendal Meyer
40 10 23 66
       
  ANDRE MEDLEMMER: Telefon: E-mail:
Skyttelavsformand:
Søren Holck
29 45 05 80
40 44 78 65
Indkøber:
Lars Rosendal Meyer
40 10 23 66
Webmaster:
Søren Marquardsen
31 72 55 78


Referater fra bestyrelsen

 

GRENAA MARINEFORENING
KLITVEJ 2 - 8500 GRENAA